LANGLIGGER (Teater Fusentast)
tirsdag 12. september
19:00 (Dørene åpner kl. 18:00)
Pris: Kr. 150,- (Student/Honnør/Scenekort) & 200,- (Ordinær) + Avg.
Billetter

Teaterforestilling &  etterfølgende debattpanel

Etter en alvorlig bilulykke ble skuespiller Coby Omvlee langtidspasient i ett år. Hun overlevde takket være en dyktig kirurg, gode sykepleiere, lege-ektemannen, egeninnsats, flere stomier, intravenøs næring og et stort nettverk. Men feilvurderinger og rutineglipp truet hennes liv flere ganger noe hun som samfunnsengasjert teatermenneske har ønsket å gå til bunns i.

Galgenhumoristisk dokumentarteater i undringens tegn. Om livet i og rundt sykesengen – intenst sosialt og kreativt – og med et underlig uslitelig godt humør tross smerte og ubehag. Gjennom sceniske virkemidler trekkes tråder ut til et større bilde og gir et usminket innblikk i sykehusenes hverdag. Og håp for framtiden. 

For voksne.

Ole Jacob Hoel ADRESSAVISA anmeldt 6.3.2017: 
«… mye varme, noen velrettede stikk – men alltid i solidaritet med helsevesenets frontsoldater, sykepleierne og andre med daglig omsorg for pasientene. » …
«Coby Omvlee er god som den ressurssterke samfunnsborgeren som plutselig befinner seg som den lille kvinne – sårbar, ubeskyttet og alene i et system der hvert enkelt individs velferd er på vikende front overfor ambisjonen om en velfungerende effektiv organisasjon.» 

Amund Grimstad KLASSEKAMPEN anmeldt 6.3.2017:
«Coby Omvlees «Langligger» er balansert, humoristisk, innsiktsfullt, og på same tid både godt teater og eit framifrå utgangspunkt for å diskutere helsepolitikk …»

Målgruppene er, foruten teaterpublikum, helseansatte av alle slag, pasienter, pårørende, helseledere, helse- og andre politikere, helsefagstudenter, dvs. alle som er berørt av helsevesenet.

Debattpanel etter show!

Dørene åpner kl. 18:00