Fosenlagets sangkor – Jubileumsforestilling
fredag 20. november
19:00 (Dørene åpner kl 18:30)
200,- + avg
Billetter

Fosenlagets sangkor inviterer til jubileumsforestillingen: Ønskekonserten

Solist: Merethe Trøan & Frank Runar Gansmo
Dirigent: OFrank Runar Gansmo
Musikk: Thomas Henriksen m.fl.
Unummerte sitteplasser