Forskerfredag: Kunnskap for fremtiden
fredag 29. september
19:00 (Dørene åpner kl. 18:30)
Pris: Gratis

Arrangør: NTNU og Forskningsdagene 

Forskning spiller en stor rolle i samfunnsutviklingen. Kunnskap som oppstår i møtet mellom forskere, produktutviklere, offentlig sektor, industri og næringsliv skaper nye muligheter.
Hvordan skal en sammen finne de beste løsningene på de ulike oppgavene som skal løses? Hva skal til for å fremme en bærekraftig verdiskapning?
I anledning Forskningsdagene 2017 inviterer vi fire eksperter med omfattende kunnskap om forskning, innovasjon, teknologi, næringsutvikling, historie, energi, vannkraft, havis, ultralyd og miljø til Byscenen for å dele sine erfaringer og viten med deg!

Vi ønsker alle interesserte velkommen til en lærerik kveld på Byscenen!

Pris: Gratis

Dørene åpner kl. 18:30