Debattmøte: Bryggene i Trondheim – Vern gjennom bruk?
onsdag 11. februar
19:00 (Dørene åpner kl 18:30)
Gratis

Bryggene er for mange selve signaturen på Trondheim by, og byggene vitner om lange tradisjoner innen handel og sjøfart. De eldste bevarte bryggene stammer fra 1700-tallet. Vern gjennom bruk er et velkjent slagord innen kulturminnevernet, men hvor enkelt er det å gi bryggene nytt innhold? Hvem skal ta ansvar for at denne sentrale delen av byens kulturarv ivaretas?
Debattmøte, i panelet bl.a. Gunnar Houen, byantikvar, Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Eileen G. Johnsen, arkitekt, Trond Åm (V), Aksel Tjora (NTNU) og Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheim. Møteleder Randi Lillealtern.

Arrangør: Kunnskapsbyen (DKNVS), i samarbeid med Fortidsminneforeningen, DTA.